Hoe lang nog?
Foto van het nieuwe dek
Foto van het nieuwe gangboord
Eindelijk is het teakdek helemaal klaar en ligt Happy Monster weer buiten te trappelen om in het water te worden gelaten. (Voorzover een boot kan trappelen, natuurlijk.)
Foto van Hans en Dory voor Happy Monster
Foto van Happy Monster, hangende in de kraan
Foto van de doop van Happy Monster
Op zaterdag 26 april 2003 is het dan zover, Ze gaat in de banden van de kraan richting het water. Bij de te water lating om 9:00 uur 's morgens hebben we haar gedoopt met champagne die we speciaal voor dit doeleinde van John hadden gekregen.
Foto van Happy Monster (eindelijk weer) te water
Foto van het optillen van de mast
Foto van het verplaatsen van de mast naar Happy Monster
Foto van Hans die stoer staat te doen
Foto van de montage van de mast
Na de doop is ook de mast er weer boven op geplaatst. Dankzij de schier onmisbare hulp van Theo is alles in de mast
weer netjes aangesloten.
Het kostte ons
het hele weekend
om het Monster weer Happy en klaar
voor het varen te krijgen. Want nadat
er zes weken lang door allerlei werklieden gerotsooid is, was de puinhoop binnenin ons Monster niet te overzien.

.